Opis

Nazwa projektu:
ZIEMIA – WODA – POWIETRZE Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach
Nazwa Programu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Numer i nazwa działania:
6.2 Ochrona różnorodności biologicznej
Typ projektu:
Rozwój ośrodków edukacji ekologicznej.
Nr projektu:
RPMP.06.02.00-12-0098/18
Przedmiotem projektu jest bud. Małopolskiego Centrum Edukacji Ekolog., które składać się będzie z:
a) nowego, dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni użytkowej: 1 290,15 m2, połączonego z istniejącą siedzibą Muzeum Przyrod. łącznikiem;
b) przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki w koronach drzew;
c) szlaku nietoperzowego łączącego siedzibę MCEE z edukacyjną ścieżką w koronach drzew.
Ścieżka dydaktyczna budynku głów. MCEE składać się będzie z następujących elementów.:
– na piętrze: strefa powitalna (wielowarstwowa mapa Małopolski, projekcja na wydruku batymetrycznym etc.) i Jaskinia, sala „Klejnoty Pogórza” (ekspozycja entomolog.), sala woda i przyroda, sala woda i człowiek, sala warsztatowa;
– na parterze: sala laboratoryjna, EkoGaleria, zaplecze laboratorium, magazyn pomocy naukowo-dydaktycznych, multimedialna sala edukacyjna, scena z powierzchnią projekcyjną, sala prób, magazyn rekwizytów i siedziba EkoTeatru, strefa zabaw dla małych dzieci, pomieszczenie wystaw czasowych, czytelnia przyrodnicza i filmoteka, podręczny magazyn eksponatów; Uzupełnieniem będą pom. tech. i obsług., sanitariaty, komunik.